Latest Release

Chime

Follow us:

Creamy & Spicy

Koi shichate kiito ima ra ra ra
Boru ni masariau Creamy Spicy
Koru shite shi maouga ra ra ra
Sono mani kohi ira yo

Haji yoku mouchi komi
Saishi ai tsumiru kua purubaito ito shitai
Kitosachi pa matak
Atashi gau de maijumi no touto tan gaiteru

Koi shichate kiito ima ra ra ra
Boru ni masariau Creamy Spicy
Koru shite shi maouga ra ra ra
Sono mani kohi ira yo

Shito shita heamitada chitta chitta
Kosani tsuketa melodyk ra ra ra ra ra
Kokoro I LOVE YOU

Shonto suru koto wo
Yamete dama renya nan tebou shirau nara
Isatachi ma subete
Hanata nandakou a isiru nara hotoreru u

Koi shichate kiito ima ra ra ra
Boru ni masariau Creamy Spicy
Koru shite shi maouga ra ra ra
Sono mani kohi ira yo

Koi shichate kiito ima ra ra ra
Boru ni masariau Creamy Spicy
Koru shite shi maouyo ra ra ra
Sou shite omoi tsutai yo